بازديد هاتعداد بازديد كننده ها
بازديد امروز6
بازديد ديروز547

 

   

     

      

 

 

 

 

 


* = ضروري
به كدام يك از حوزه هاي سازمان مراجعه فرموديد؟
آيا اطلاع رساني و راهنمايي به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارايه شده است ؟
نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است ؟
نام فرد يا افرادي كه مناسبترين برخورد و همكاري را با شما داشته اند مرقوم فرماييد
نام فرد يا افرادي كه برخورد نامناسبي با شما داشته اند ، مرقوم فرماييد
آيا خدمت در موعد مقرر انجام شده است ؟
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالي شده است، لطفا آن را بنويسيد( با ذكر مورد و فرد مورد نظر)
نظرات و پيشنهادات براي اصلاح امور
نام و نام خانوادگي
ارسال 

 

                        

Copyright (c) 1399/08/02 www.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا