ارتباط با ما

اصفهان ، بلوار دانشگاه ، روبروی درب شمالی دانشگاه ، کدپستی: 6515738954

ایمیل : isf_pr@bonyadmaskan.ir

تلفن : 36271017 -19 (031)

دورنگار : 36286664 (081)