بازديد هاتعداد بازديد كننده ها
بازديد امروز371
بازديد ديروز1660

     

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      

 

لینک کانال ارتباطی در پیام رسان داخلی سروش

 

 

 

 

 

 

 

Module Border Module Border
   

از سال 1370 تاكنون 15 اجلاس سراسري نماز برگزار گرديده كه در تمامي اين اجلاس ها مقام معظم رهبري حضرت آيت ا... خامنه اي پيامهاي مهمي صادر نموده اند . برخي از پيام هاي مهم معظم له كه آموزش و پرورش را مورد خطاب قرار مي دهند به شرح زير مي باشد:

1-  كتاب ها و جزوه ها در سطوح مختلف و از ديدگاه هاي گوناگون به وسيله محققان و عالمان به سلك تحرير درآيد و مايه كارهي هنري و ادبي گردد.

((اجلاس اول))

2-   فصلي بايد براي آسان كردن انجام نماز گشوده شود.

((اجلاس اول))

3- در كلاس هاي دروس ديني مدارس ، درس نماز جايگاه خود را بازيابد و سخنان سنجيده و افكار بلند در بازشناسي نماز فراهم و در معرض ذهن و دل دانش آموزان گذاشته شود.

((اجلاس اول))

4-   نماز خانه ها پاكيزه و مرتب و رغبت انگيز باشد.

((اجلاس اول))

5-   در همه مدارس جايگاه هاي مناسبي براي نماز پيش بيني شود.

((اجلاس اول))

6-   نماز را به همه ، بخصوص به نسل جوان بهتر بشناسانند.

((اجلاس اول))

7-   در همه جا حركت  به سمت نماز و شتافتن به نماز محسوس باشد.

((اجلاس اول))

8- سخنان سنجيده و افكار بلند در بازشناسي نماز فراهم و در معرض ذهن و دل دانشجويان و دانش آموزان گذاشته شود.

((اجلاس اول))

9-   فلسفه نماز و تحليل رازها و رمزهاي آن با زبان هنر ، در معرض ديد همگان قرار گيرد.

((اجلاس اول))

10- در كلاس هاي دروس ديني مدارس و دانشگاه ها درس نماز جايگاه خود را باز يابد.

((اجلاس اول))

11- نماز در وقت فضيلت و به جماعت گزارده شود.

((اجلاس اول))

12- نويسندگان كتابهاي درسي ما رازها و رمزها و درس هاي نماز را در كتابهاي درسي

 بگنجانند.

((اجلاس سوم))

13- معلمان ،شاگردان مدارس را در سمت و سوي (نماز) اين حقيقت درخشان به حركت وادار  نمايند

((اجلاس سوم))

14- در مدارس معلمان و مديران با حضور خود در صفوف نماز، نمازگزاران را تشويق كنند.

((اجلاس سوم))

15- در همه مراكز مسئولان با حضور خود در صفوف نماز ، نمازگزاران را تشويق كنند.

((اجلاس سوم))

16- هنرمندان عزيز با زبان شعر و قصه و نقاشي و جز اينها و با آفرينش آثار هنري با كيفيت بلكه برجسته دست چيره هنر را به كاري چنين شايسته مشغول سازند.

((اجلاس سوم))

17- پدران و مادران با گفتار و كردار خود فرزندان را به نماز تشويق و راهنمايي كنند.

((اجلاس سوم))

18- در گردهمايي هاي علمي و فرهنگي و آموزشي و تبليغي ، نماز را در وقت خود همچون الهام بخش صداقت و هدايت به جاي آورند.

((اجلاس سوم))

19- نويسندگان و گويندگان ديني درباره نماز و مفهوم و فلسفه وهدف و آثار و بركات و احكام آن بگويند و بنويسند.

((اجلاس سوم))

20- در كتابهاي درسي دوره هاي مختلف ، به تناسب ، فصل فشرده يا گسترده ولي به هر حال درباره نماز گنجانيده شود.

((اجلاس چهارم))

21- نوشتن كتاب هاي بسيار در باب نماز

((اجلاس چهارم))

22- در ساختمان هاي عمومي و دولتي ، نمازخانه اي در خور ديده شود.

((اجلاس چهارم))

23- مطرح شدن نماز در عرصه مطالعات و تحقيقات علمي

((اجلاس چهارم))

24- محققان در اين باره مقالات و تحقيقات و كتاب هايي فراهم كنند.

((اجلاس چهارم))

25- نيكو به جاي آوردن نماز است، يعني با توجه به معني و مفهوم كلمات نماز و همراه با خشوع و حضور ، البته نيازمند آموزش و نيز تمرين است.

((اجلاس چهارم))

26- بحث نماز به طور مكرر در همه جايگاه هاي تبليغ دين ، با زبان ها و شيوه ها و از زاويه هاي گوناگون مطرح گردد.در كتابهاي درسي دوره هاي مختلف ، به تناسب ، فصل فشرده يا گسترده ولي به هر حال ، عميق و متيني درباره نماز گنجانيده شود.

((اجلاس چهارم))

27- نشانه ديگر آن است كه بزرگان جامعه و كساني كه چشم ها به آنها دوخته شده  و انگشت ها آنها را نشانه كرده است، در مراكز همگاني نماز ديده شوند و نمازخانه هاي مراكز عمومي ، ويژه آدمهاي بيكار يا فرودست شمرده نشود.

((اجلاس چهارم))

28- البته پدران و مادران نسبت به فرزندان خود مخصوصاً نوجوانان مسئوليت بيشتري دارند.

((اجلاس پنجم))

29- براي تبيين ژرفاي نماز معرفي رازها و زيبايي هاي آن ، دست به تلاش پيگير و همه جانبه زده شود.در كتاب هاي معارف بيش از دانشگاه و جزوه هاي كوچك و قابل فهم همه ، سخنان نغز و پرمغز و مضمون هاي تازه فراوان در اين باره وارد شود.

((اجلاس ششم))

30- در كتاب هاي معارف دانشگاه ها و كتب درشي دوره هاي پيش از دانشگاه و جزوه هاي كوچك و قابل فهم همه ، سخنان نغز و پر مغز و مضمون هاي تازه فراوان در اين باره وارد شود.

((اجلاس ششم))

31- اذان از حنجره اشخاص خوش صدا در همه جا پخش شود و هيچ شهر و محله اي محروم از آهنگ اذان نماند.

((اجلاس ششم))

32- در همه اجتماعات با فرا رسيدن وقت نماز ، نماز به پا داشته شود و اجتماعاتي كه به خاطر انبوهي آن يا به هر جهت ديگر قادر به اين كار نيستند برنامه زمانبدي آنها جوري تنظيم شود كه با وقت نماز تصادف پيدا نكند.

((اجلاس ششم))

33- مديران دستگاه هاي اداري و دولتي ، خود متصدي اقامه نماز در آن دستگاهها شوند.

((اجلاس ششم))

34-نويسندگان كتب معارف و دبيرستانها،نماز را از موضوعات مورد بحث آن كتاب ها قرار دهند و در آن ، بحث هاي عالمانه و عميق را دراين باره مطرح سازند.

((اجلاس هفتم))

35- معلمان مدارس در هنگام نماز ، نوجوانان پسر و دختر را به حضور در نمازخانه هاي مدارس تشويق كنند و خود پيش از همه به نماز بشتابند.

((اجلاس هفتم))

36- مسئولان پرورشي مدارس ، نماز را در راس برنامه هاي پرورشي به شمار آورند.

((اجلاس هفتم))

37- هنرمندان براي اين مقصود(نماز) از ابزار كارآمد هنر بهره بگيرند.

((اجلاس هفتم))

38- تاكيدهاي بليغي كه برگزاردن اين واجب شده ، و حتي پدر و مادر موظف شده اند كه فرزند خود را از كودكي با آن مانوس سازند، در ميان همه واجبات ديني بي نظير است.

((اجلاس هفتم))

39- پدر و مادرها،كودكان و نوجوانان را با صورت و معناي اين فريضه آشنا سازند و اگر بايد از ديگران كمك گرفت، كتابهاي شيرين و آسان فهم را براي كودكان خود بخوانند.

((اجلاس هفتم))

40- مسئولان ورزش كشور، محيط ورزش را با يادآوري و اقامه نماز روح بخش و در تعيين وقت مسابقان ورزشي ، ساعت نماز را فارغ و زمين و زمان را آماده برگزاري نماز كنند.

((اجلاس هفتم))

41- همگان، نماز را كه داروي شفابخش روح و مايه صفا و آرامش و نورانيت است، بر همه كارهاي ديگر مقدم دارند و در هيچ شرايطي خود را از آن محروم نسازند و هرگز به بهانه مشغله و گرفتاري ، اين حضور رهائي بخش در محضر آفريدگار رحيم و كريم و عزيز را از دست ندهند.

((اجلاس هفتم))

42- آشنايان با معارف اسلامي ، ش‍ان نماز و روح محتوا و گستره تاثير آن را در جان فرد و مجتمع را با شيوه هاي رسا ، تبيين كنند.

((اجلاس هفتم))

43- ترويج صورت و معناي نماز در روستاها را با برنامه ريزي وسيع ، آغاز كنيد.

((اجلاس هشتم))

44- ماموران بخش هاي گوناگون دولتي ، توصيه ها و دستورهاي وزراي محترم درباره نماز را به طور جدي دنبال كنند.همه سطوح و بخش ها در اين تلاش مقدس سهيم شوند و سهمي از اجر آن را نصيب خود كنند.

((اجلاس هشتم))

45- هر برنامه مزاحم با نماز اول وقت از سوي دستگاه هاي موثر برطرف شود.

((اجلاس نهم))

46- همه روش هاي تبيين و روشنگري براي اداي حق معرفت نماز به كار گرفته شود.

((اجلاس نهم))

47- ائمه جماعت و كساني كه در عمل ، خود مقتداي ديگرانند،در تحصيل شرايط نماز مقبول مجاهدت بليغ كنند و مانند اصحاب معروف ائمه عليهم السلام در كيفيت و كميت نمازهاي فريضه و نافله سرمشق ديگران باشند.

((اجلاس نهم))

48- نماز از آنجا كه اولا ً سلامت و تعالي اخلاقي و معنوي به افراد جامعه مي بخشد و ثانياً از آن رو كه با شكل و محتواي خود نماز گزار را به انضباط مي كشاند و از بيهودگي ولنگاري نجات مي دهد، به حق بايد يكي از عوامل مهم انضباط و انتقام اجتماعي شناخته شود.اگر نماز با حضور و از سر شوق و در هنگام فضيلت در ميان مردمي رواج پيدا كند، اينها دستاورد هاي قطعي آن مردم خواهد بود.بديهي است كه نماز از سر كسالت و بي حضور و يا خود نمايانه هيچ يك از اين فوائد را نخواهد داشت.

((اجلاس نهم))

49- در دانشگاه ها و ديگر مراكز انساني انبوه ، مسجد مي تواند جايگاه امن و صفا باشد.مجامع دانشجويي و دانش آموزي در آن صورت جذاب ترين مركز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند يافت و پايگاه تقوا،پايگاه فعاليت جوانان خواهد شد.

((اجلاس يازدهم))

50- اين كار با سهل انگاري و كم همتي به سرانجام خود نمي رسد.از برترين شيوه ها و فني ترين و هنري ترين ابزارها بايد بهره گرفته شود.

((اجلاس يازدهم))

51- به مديران آموزش و پرورش يادآوري مي كنم كه سهم مسجدسازي و مسجد پردازي بايد در اعتبارات فعاليت هاي فوق برنامه ها در رديف اول و بيش از سهم ديگر بخش هاي اين سرفصل باشد.

((اجلاس يازدهم و دوازدهم))

52- پدران و مادران و همسران مي بايد در اين حركت همگاني سهيم گردند و نقش ويژه خود را بگزارند.

((اجلاس يازدهم و دوازدهم))

آئين نامه هيئت وزيران

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 566 مورخ 84/5/14  ، مصوبه اي تحت عنوان "طرح جامع توسعه فرهنگ نماز " صادر نمود كه طي 4 ماده ، اهداف - تركيب شورا - وظايف و اختيارات شوراي اقامه نماز و دبيرخانه شوراي اقامه نماز در دستگاه هاي اجرايي معين گرديده اند.
همچنين هيئت وزيران نيز آئين نامه توسعه و ترويج فرهنگ نماز را مصوب نموده است كه برخي از بندهاي مربوط به آموزش و پرورش به شرح زير مي باشد:
 • محل مناسب و آراسته اي كه گنجايش آن متناسب با تعداد كاركنان و مراجعه كنندگان باشد به عنوان نماز خانه پيش بيني شود.

 • بخشي از مطالب جزوه هاي آموزشي مراكز پيش دبستاني به نماز اختصاص داده شود و خردسالان به صورت تشريحي و تصويري با نماز آشنا شوند.

 • بخشي از مطالب كتب دروس ديني ف معارف و بينش اسلامي دبستانها ،مدارس راهنمايي، دبيرستان ها،نهضت سواد آموزي ،مراكز پيش دانشگاهي و مراكز تربيت معلم، متناسب به هريك از گروه هاي سني به نماز اختصاص داده شود و كودكان ، نوجوانان و بزرگسالان با مفاهيم نماز آشنا شوند.

 • كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در برنامه ها و توليدات آموزشي و تفريحي خود ( اعم از كتب،جزوه،فيلم ها و غيره)موضوع نماز را به طرز جدي مطرح نموده و براي آن جايگاهي فاحش قايل شوند.

 • در كليه مراكز آموزشي و پرورشي، محلي براي برگزاري نماز تعيين شود و فضاي عمومي اين مراكز هموراه مشوق دانش آموزان و دانشجويان براي اقامه نماز و زنده نمودن فرهنگ نماز باشد.

 • در طرح هاي ساختماني جديد مراكز آموزشي و پرورشي ، محل نمازخانه به صورت شاخص مورد نظرقرارگيرد.

 • در اردوها،برنامه ها و جشنواره هاي آموزشي ،فرهنگي،ورزشي، با فرارسيدن  وقت نماز ، نماز اقامه شود.

 • برنامه ساعات درسي مراكز آموزشي به گونه اي تنظيم شود كه با فرارسيدن وقت نماز ، نماز اقامه شود.

 • انجمن اولياء و مربيان در جلسات و برنامه هاي خود ، والدين را نسبت به امر نماز فرزندان توجيه و تشويق نموده و نسبت به تشويق والدين براي ساخت نماز خانه در مدارس اقدام نمايد.

 • بين مدارس و مساجد همجوار آنها ارتباط برقرار شود و دانش آموزان براي شركت در مراسم نماز جماعت و جمعه ترغيب شوند.

 • كليه معلمان، دبيران و اساتيد مراكز آموزشي به روش هاي مناسب با فلسفه نماز آشنا شده و شيوه هاي اثرگذاري بر دانش آموزان و دانشجويان را بياموزند.

 • كليه دستگاه ها مكلفند بر نحوه نگهداري ، زيباسازي ، بهسازي و بهداشت عمومي نمازخانه ها نظارت نمايند.

Module Border Module Border
Copyright (c) 1398/08/24 www.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا